Ikon för Rikstermbanken

kontinuerlig påfyllning

svensk term (rek.): kontinuerlig påfyllning
definition:

tillvägagångssätt som innebär att en kunds lager fylls på av leverantören baserat på verklig eller prognostiserad efterfrågan i stället för på ekonomiska orderkvantiteter.

engelsk term (rek.): continuous replenishment
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004