Ikon för Rikstermbanken

konstruera-mot-order

svensk term (rek.): konstruera-mot-order
förklaring:

Konstruera-mot-order är en tillverkningstyp som innebär att produkterna i ett företag till stor del konstrueras och tillverkas mot kundorderspecifikationer. Oftast är också en stor del av komponent- och råmaterialanskaffningen kundorderinitierad.

engelsk term (rek.): engineer-to-order
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004