Ikon för Rikstermbanken

konfigurering

svensk term (rek.): konfigurering
förklaring:

Med konfigurering menas att mot kundorder specificera utseende, funktion, storlek och liknande egenskaper hos en slutprodukt, dvs. att definiera önskad variant av en produkttyp. Oftast är produkter som kan konfigureras i större eller mindre omfattning uppbyggda av standardiserade moduler.

engelsk term (rek.): configuration
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004