Ikon för Rikstermbanken

konfigurera-mot-order

svensk term (rek): konfigurera-mot-order
förklaring:

Med konfigurera-mot-order menas en tillverkningstyp som innebär att kunden vid order specificerar den variant av en produkt som han vill ha och att produkten därefter tillverkas eller monteras mot denna specifikation. Tillverkningstypen motsvarar i stor utsträckning montera-mot-order.

se även:
engelsk term (rek): configure-to-order
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004