Ikon för Rikstermbanken

komplex produkt

svensk term (rek.): komplex produkt
definition:

produkter som köps och kundorderbehandlas som en produkt men som ur plocknings- och leveranssynpunkt utgör ett antal olika och separata artiklar

anmärkning:

Montering av ingående artiklar till användbar slutprodukt görs av kund.

engelsk term (rek.): complex product
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004