Ikon för Rikstermbanken

kompletteringsmaskin

svensk term (rek.): kompletteringsmaskin
förklaring:

En flödesgrupp eller produktionscell byggs ofta upp kring en eller enstaka maskiner som är styrande för gruppen/cellen. Denna styrande maskin omges av kompletteringsmaskiner som karaktäriseras av att ha väsentligt lägre anskaffningspris, vara lågbelagda och att vara sekundära ur planerings- och kalkylsynpunkt.

engelsk term (rek.): complementary machine
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004