Ikon för Rikstermbanken

komplett pegging

svensk term (rek.): komplett pegging
svensk term (acc.): pegging till slutproduktnivå
definition:

pegging från råmaterial och köpkomponenter genom hela produktstrukturen ända upp till slutproduktnivå och kundorder

engelsk term (rek.): end item peggning
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004