Ikon för Rikstermbanken

kommonalitet

svensk term (rek.): kommonalitet
svensk term (acc.): tväranvändning
förklaring:

I tillverkande företag används oftast samma råmaterial och köpkomponenter i flera produkter samtidigt. Begreppet kommonalitet är ett uttryck för graden av sådan multipel tväranvändning. Ju högre kommonalitet man har desto mer gemensamt råmaterial och gemensamma köpkomponenter finns det i slutprodukterna. Ökad kommonalitet åstadkoms med hjälp av standardisering av artikelsortimentet.

engelsk term (rek.): commonality
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004