Ikon för Rikstermbanken

klassificerande artikelnummer

svensk term (rek.): klassificerande artikelnummer
svensk term (acc.): informativa artikelnummer
definition:

artikelnummer som har ett informativt innehåll, dvs. en innebörd som kan tolkas, har en specifik mening och som kan användas för klassificeringsändamål

anmärkning:

Exempelvis kan ett klassificerande artikelnummer innehålla information om vilken artikelgrupp som artikeln ingår i, vilket material den är gjord av, vilken form den har o.d. Informativa artikelnummer är en alternativt använd term.

engelsk term (rek.): significant item number
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004