Ikon för Rikstermbanken

keiretsu

svensk term (rek.): keiretsu
förklaring:

Keiretsu är en japansk företeelse som står för samverkan med andra företag, exempelvis kunder, leverantörer, långivare eller andra typer av intressenter. Samarbetet innebär en fokusering på sådant som är av ömsesidigt intresse snarare än på egenintressen och konkurrens.

japansk term (rek.): keiretsu
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004