Ikon för Rikstermbanken

kategoristyrning

svensk term (rek.): kategoristyrning
definition:

differentierad styrning av material och informationsflöden per produktkategori för att få en så effektiv försörjningskedja som möjligt

anmärkning:

Varje produktkategori utgör en avgränsad grupp av produkter som konsumenter upplever som förknippade med varandra eller som kan ersätta varandra för att tillgodose ett visst konsumtionsbehov.

engelsk term (rek.): category management
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004