Ikon för Rikstermbanken

kassationsfaktor

svensk term (rek.): kassationsfaktor
förklaring:

För att undvika brister och andra typer av störningar i materialflödet måste man vid materialplanering ta hänsyn till förekomst av kassation. Detta görs genom att använda olika typer av kassationsfaktorer. Val av lämpligt alternativ för att göra kassationspåslag är beroende av kassationens art och storlek.

engelsk term (rek.): scrap factor
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004