Ikon för Rikstermbanken

kaskadeffekt

svensk term (rek.): kaskadeffekt
definition:

fenomen som kan uppträda i hierarkiska lagersystem och som innebär att små efterfrågesvängningar i kundledet på marknaden förstärks uppströms försörjningskedjan från lokallager till centrallager till produktion

engelsk term (rek.): cascading effect
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004