Ikon för Rikstermbanken

kapitalrationalisering

svensk term (rek): kapitalrationalisering
förklaring:

Kapitalrationalisering innebär åtgärder som syftar till att förbättra ett företags räntabilitet genom en förbättrad kapitalomsättning, främst genom att frigöra olika slag av bundet kapital i omsättningstillgångar, exempelvis lager och kundfordringar.

engelsk term (rek): capital rationalization
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004