Ikon för Rikstermbanken

kapitalbindningsdiagram

svensk term (rek.): kapitalbindningsdiagram
definition:

diagram som visar hur kapitalbindningen i produkter i arbete förändras över tiden vid tillverkning av en produkt

engelsk term (rek.): tied up capital chart
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004