Ikon för Rikstermbanken

kapacitetsvariabler

svensk term (rek.): kapacitetsvariabler
definition:

alla de alternativ som finns till förfogande för att kunna variera ett företags produktionskapacitet

anmärkning:

Långsiktiga kapacitetsvariabler kan exempelvis utgöras av nyinvesteringar i maskinutrustning och av personalrekryteringar.

exempel:

Som exempel på vanliga kortsiktiga kapacitetsvariabler kan nämnas övertid, kvällsskift och utlego.

engelsk term (rek.): capacity options
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004