Ikon för Rikstermbanken

kapacitetsplanering

svensk term (rek.): kapacitetsplanering
definition:

den planeringsfunktion som omfattar aktiviteter för att säkerställa tillgång till produktionsresurser med kapacitet som kan förväntas behövas under den aktuella planeringshorisonten och som står i överensstämmelse med övergripande produktionsbudgets och produktionsplaner

engelsk term (rek.): capacity planning
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004