Ikon för Rikstermbanken

kapacitetsbehovsnyckel

svensk term (rek.): kapacitetsbehovsnyckel
svensk term (acc.): beläggningsnyckel
förklaring:

En kapacitetsbehovsnyckel uttrycker det samlade kapacitetsbehovet för en produkt i de avdelningar eller produktionsgrupper som krävs för dess tillverkning. Kapacitetsbehovet uttrycks oftast i timmar. Jämfört med ett operationsregister innehåller kapacitetsbehovsnycklar endast uppgifter om kapacitetsbehov, inte information om i vilken ordning tillverkningen i de olika avdelningarna/produktionsgrupperna skall genomföras. Kapacitetsbehovsnyckeln har med andra ord ingen operationsföljdsinformation.

engelsk term (rek.): load profile
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004