Ikon för Rikstermbanken

kapabilitetsindex

svensk term (rek): kapabilitetsindex
svensk term (acc): duglighetsindex
definition:

mått på spridningen i en kvalitetsindikator för en process i förhållande till det toleransområde som fastställts för indikatorn

anmärkning:

Kapabilitetsindex används vid statistisk processtyrning.

engelsk term (rek): capability index
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004