Ikon för Rikstermbanken

kalkyldifferens

svensk term (rek): kalkyldifferens
definition:

skillnaden mellan efterkalkylerade kostnader för en tillverkningsorder eller en hel avdelning eller ett företag och motsvarande standardkostnader

engelsk term (rek): cost variance
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004