Ikon för Rikstermbanken

kötid

svensk term (rek): kötid
definition:

den tid som en order väntar framför en produktionsgrupp i avvaktan på att kunna påbörjas kallas kötid

anmärkning:

Kötidens storlek är i mycket stor utsträckning beroende av beläggningssituationen i gruppen. På grund av detta beroende kan den därför delas upp i två delar, dels kötid som uppstår vid en normal beläggningssituation på grund av interferens mellan olika order och dels kötid som uppstår på grund av beläggning från tidigare inplanerade order.

engelsk term (rek): queue time
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004