Ikon för Rikstermbanken

kärnprocess

svensk term (rek.): kärnprocess
definition:

affärsprocess som direkt bidrar till att skapa värde för dess kunder

se även:
engelsk term (rek.): core process
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004