Ikon för Rikstermbanken

just-in-time

svensk term (rek.): just-in-time
svensk term (acc.): JIT
förklaring:

Just-in-time är ett synsätt och en produktionsfilosofi som står för att eliminera allt slöseri och en strävan att producera och leverera varor i precis den kvantitet och vid den tidpunkt som de behövs. Att tillämpa JIT-filosofi förutsätter att man arbetar med mycket korta omställningstider och genomloppstider, att kassation är försumbar och att tillgängligheten hos maskiner och anläggningar är hög.

engelsk term (rek.): just-in-time
engelsk term (acc.): JIT
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004