Ikon för Rikstermbanken

inverterad struktur

svensk term (rek): inverterad struktur
definition:

strukturtyp som används vid prognostisering och kalkylering av tillbehör, kringutrustning, emballage o.d.

anmärkning:

Om exempelvis en basprodukt levereras i olika förpackningar, kan artiklar motsvarande olika förpackningsalternativ knytas samman med basprodukten med hjälp av inverterade strukturer. Kvantiteterna i dessa strukturer representerar då ett antal eller en andel av antalet förpackningar per enhet av basprodukten.

engelsk term (rek): inverted bill of material
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004