Ikon för Rikstermbanken

inventeringsdifferens

svensk term (rek.): inventeringsdifferens
definition:

den skillnad mellan räknad kvantitet och kvantitet enligt lagerredovisningssystemet som framkommer vid inventering

anmärkning:

Som regel föranleder stora inventeringsdifferenser att ominventering måste ske för att klarlägga och säkerställa att differensen inte beror på felaktig fysisk räkning.

engelsk term (rek.): physical inventory discrepancy
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004