Ikon för Rikstermbanken

inventeringsdatum

svensk term (rek): inventeringsdatum
definition:

det datum då senaste inventering utfördes för en artikel

engelsk term (rek): cycle count date
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004