Ikon för Rikstermbanken

inventeringsanmodan

svensk term (rek.): inventeringsanmodan
definition:

listutskrift från ett lagerredovisningssystem

anmärkning:

Listan upptar en samling artiklar som skall inventeras. Inventeringsanmodan används främst vid rullande inventering och vid impulsinventering. Den används i allmänhet också som underlag för att återrapportera erhållet inventeringsresultat.

engelsk term (rek.): cycle count request
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004