Ikon för Rikstermbanken

inventering

svensk term (rek.): inventering
definition:

fysisk räkning av faktisk kvantitet i förråd och lager

anmärkning:

Sådan inventering görs vid vissa mellanrum för att korrigera saldon om felaktigheter uppkommit. Vid inrapportering av inventeringsresultat rapporteras alternativt inventerad kvantitet eller differensen mellan inventerad kvantitet och kvantitet enligt lagerredovisningssystemet. Den senare formen kallas differensinventering.

se även:
engelsk term (rek.): physical inventory
engelsk term (acc.): cycle counting
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004