Ikon för Rikstermbanken

intermodala transporter

svensk term (rek.): intermodala transporter
definition:

transporter av gods där godset hela tiden finns i en och samma lastbärare eller fordon men där lastbäraren/fordonet transporteras med olika sorters transportmedel

exempel:

Exempelvis kan det vara fråga om en container som transporteras med en kombination av tåg och lastbil.

engelsk term (rek.): inter-modal transportation
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004