Ikon för Rikstermbanken

integrerad produktframtagning

svensk term (rek.): integrerad produktframtagning
förklaring:

Integrerad produktframtagning är ett koncept för produktutveckling. Det karakteriseras av att alla av utvecklingen berörda funktioner i företaget skall vara involverade från början och att de olika faserna i utvecklingsarbetet från idé till lanserad produkt i möjligaste mån bedrivs parallellt. Även kunder och leverantörer kan inom konceptets ram integreras i produktutvecklingsprocessen.

engelsk term (rek.): concurrent engineering
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004