Ikon för Rikstermbanken

integrerad logistik

svensk term (rek.): integrerad logistik
förklaring:

Integrerad logistik står för ett synsätt som innebär att försörjningskedjor

betraktas från ett helhetsperspektiv. De processer som utförs i försörjningskedjorna administreras gemensamt och över funktions- och företagsgränser snarare än funktions- och företagsindividuellt.

engelsk term (rek.): integrated logistics
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004