Ikon för Rikstermbanken

inre omställning

svensk term (rek): inre omställning
svensk term (acc): inre ställ
definition:

den del av omställningsarbetet i en maskin som måste utföras när maskinen står stilla och inte producerar

anmärkning:

Arbetsomfånget motsvaras av en så kallad inre omställningstid.

se även:
engelsk term (rek): internal setup
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004