Ikon för Rikstermbanken

inre effektivitet

svensk term (rek.): inre effektivitet
definition:

mått på hur väl ett företag fungerar i sina interna processer

anmärkning:

Den inre effektiviteten utgör i kombination med den yttre effektiviteten ett mått på företagets totala effektivitet.

engelsk term (rek.): efficiency
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004