Ikon för Rikstermbanken

input–output-modellen

svensk term (rek.): input–output-modellen
definition:

modell för strukturering och registrering av såväl fysiska volymer som ekonomiska uppgifter för att möjliggöra mätning av materialflödeseffektivitet

engelsk term (rek.): input/output modell
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004