Ikon för Rikstermbanken

inlärningskurva

svensk term (rek.): inlärningskurva
förklaring:

Vid alla manuellt utförda repetitiva arbetstempon minskar cykeltiden för att utföra ett arbetstempo med antalet cykler som utförs i följd. Detta fenomen kallas inlärning och cykeltidens förändring i takt med antalet utförda cykler för inlärningskurva.

engelsk term (rek.): learning curve
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004