Ikon för Rikstermbanken

inkurans

svensk term (rek.): inkurans
förklaring:

I ett lager kan artiklar av olika anledningar i större eller mindre utsträckning förlora sitt ursprungliga värde. Sådana anledningar kan exempelvis vara att de utgår på grund av konstruktionsändringar eller modellbyten eller att de på grund av ålder blir begränsat användbara. Man talar i sådana sammanhang om inkurans och om inkuranta artiklar.

engelsk term (rek.): obsolescence
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004