Ikon för Rikstermbanken

inköpsenhet

svensk term (rek.): inköpsenhet
förklaring:

För vissa artiklar sker inköp inte i samma enhet som artikeln lagerhålls. Exempelvis köps ofta stångmaterial i kg men lagerredovisas i styck eller meter. För att kunna hantera detta problem vid lagerstyrning används en så kallad inköpsenhet parallellt med den lagerförda enheten. Med hjälp av en omvandlingsfaktor görs omräkningar mellan lagerförd enhet och inköpsenhet.

engelsk term (rek.): purchase unit of measure
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004