Ikon för Rikstermbanken

inköpsanmodan

svensk term (rek.): inköpsanmodan
förklaring:

En inköpsanmodan är en signal till en inköpsavdelning att genomföra ett inköp. Signalen kan exempelvis utgöras av en ifylld rekvisition, en beställningspunktslista eller ett orderförslag från ett materialbehovsplaneringssystem.

engelsk term (rek.): purchase requisition
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004