Ikon för Rikstermbanken

ingår-i produktionsgrupp

svensk term (rek.): ingår-i produktionsgrupp
definition:

analysmöjlighet i grunddataregister som innebär att man för en godtycklig produktionsgrupp kan få information om vilka operationer och därmed artiklar som är produktionsberedda för att tillverkas i gruppen

anmärkning:

Sådana analyser är exempelvis av intresse vid utbyte av produktionsgrupp och vid kapacitetsplanering.

engelsk term (rek.): work center where-used
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004