Ikon för Rikstermbanken

indirekt kostnad

svensk term (rek.): indirekt kostnad
definition:

kostnad som endast indirekt kan hänföras till visst objekt, den så kallade kostnadsbäraren, oftast en produkt

anmärkning:

Indirekta kostnader fördelas i stället med hjälp av fördelningsnycklar från den enhet eller avdelning i företaget där de uppstår, dvs. från kostnadsstället.

engelsk term (rek.): indirect cost
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004