Ikon för Rikstermbanken

impulsinventering

svensk term (rek.): impulsinventering
svensk term (acc.): direktinventering
definition:

inventeringsvariant som innebär att man i stället för att inventera vid vissa fasta i förväg planerade tillfällen, inventerar på grund av att visa händelser inträffat

anmärkning:

Sådana händelser kan inträffa helt slumpmässigt och impulser till att de skall åtföljas av inventering fås ofta via lagerredovisningssystemet.

exempel:

Som exempel på händelser som kan föranleda impulsinventering kan nämnas att lagersaldot blivit noll eller negativt eller att inleverans skall ske och lagret följaktligen är på en mycket låg nivå och därmed lätt att räkna för inventeringsändamål.

engelsk term (rek.): direct physical inventory
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004