Ikon för Rikstermbanken

icke representativ efterfrågan

svensk term (rek.): icke representativ efterfrågan
förklaring:

Prognostisering baseras på historisk efterfrågan, likaså statistiska förbrukningsanalyser. För att inte prognoser och analyser skall bli missvisande bör i efterfrågehistoriken endast ingå sådan efterfrågan som är typisk och normal för verksamheten. Så kallad icke representativ efterfrågan bör exkluderas. Icke representativ efterfrågan kan exempelvis utgöras av en exceptionellt stor order från ett statshandelsland.

engelsk term (rek.): abnormal demand
engelsk term (acc.): outlier (2)
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004