Ikon för Rikstermbanken

icke-diskret partiformningsmetod

svensk term (rek.): icke-diskret partiformningsmetod
definition:

partiformningsmetod som genererar partistorlekar som inte motsvarar summan av ett helt antal perioders behov

exempel:

Som exempel på icke-diskreta partiformningsmetoder kan nämnas kvadratrotsformeln.

engelsk term (rek.): non-discrete lotsizing method
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004