Ikon för Rikstermbanken

hybrid sourcing

svensk term (rek.): hybrid sourcing
förklaring:

Hybrid sourcing är ett mellanting mellan single sourcing och multiple sourcing. Det innebär att man använder multiple sourcing på artikelgruppsnivå och single sourcing för de individuella artiklarna inom respektive artikelgrupp.

engelsk term (rek.): hybrid sourcing
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004