Ikon för Rikstermbanken

huvudprocess

svensk term (rek.): huvudprocess
definition:

affärsprocess som representerar en betydelsefull del av ett företags verksamhet

anmärkning:

Det kan vara fråga om direkt värdeförädlande processer, så kallade kärnprocesser, eller indirekt stödjande processer, så kallade stödprocesser. I företag som tillämpar ett processynsätt definierar man ofta storleksordningen 5–10 olika huvudprocesser.

engelsk term (rek.): main process
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004