Ikon för Rikstermbanken

huvudplaneringsartikel

svensk term (rek.): huvudplaneringsartikel
definition:

artikel som behandlas i en huvudplaneringsprocess

anmärkning:

I första hand är det fråga om artiklar som har oberoende efterfrågan. Slutprodukter och volymvärdehöga reservdelar är typiska huvudplaneringsartiklar. Delmontage och ingående komponenter som av kostnadsskäl eller av andra skäl är kritiska ur planeringssynpunkt kan också väljas att behandlas som huvudplaneringsartiklar.

engelsk term (rek.): master schedule item
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004