Ikon för Rikstermbanken

huvudplanering

svensk term (rek): huvudplanering
definition:

den process som utarbetar och fastställer utleveransplaner och produktionsprogram för produkter med syfte att säkerställa mål med avseende på kundservice och lagerstorlekar

anmärkning:

För kundordertillverkande företag kan processen också innefatta grovplanering av kundorder samt leveranstidssättning.

engelsk term (rek): master scheduling
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004