Ikon för Rikstermbanken

horisontell integration

svensk term (rek.): horisontell integration
förklaring:

Horisontell integration innebär att två eller flera företag på samma ”nivå” i försörjningskedjan, till exempel två producenter, samarbetar eller slås samman för att bearbeta en gemensam marknad. Horisontell integration leder till sortimentsbreddning för de samarbetande parterna.

engelsk term (rek.): horizontal integration
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004