Ikon för Rikstermbanken

histogram

svensk term (rek): histogram
svensk term (acc): stapeldiagram
definition:

hjälpmedel för att grafiskt åskådliggöra relativa storlekar på ett antal variabelvärden

anmärkning:

Syftet är att tydligt kunna illustrera hur mätstorheter varierar.

engelsk term (rek): histogram
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004