Ikon för Rikstermbanken

härledd efterfrågan

svensk term (rek.): härledd efterfrågan
svenska termer (acc.): beroende behov
härledda behov
definition:

Med härledd efterfrågan menas en efterfrågan av artiklar som karaktäriseras av att behoven kan härledas till tillverkning av en annan artikel på högre liggande strukturnivå.

se även:
engelsk term (rek.): dependent demand
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004